Certyfikaty

Deklaracja właściwości użytkowych – drzwi klatkowe

Deklaracja właściwości użytkowych – drzwi PPOŻ

Izolacja akustyczna 34 dB raport z badania – drzwi klatkowe

Izolacja akustyczna 44 dB raport z badania – drzwi klatkowe

KOT krajowa ocena techniczna – drzwi PPOŻ ITB-KOT-2018/0407

Odporność na włamanie RC2 świadectwo badań – drzwi klatkowe

Aprobata techniczna ITB – drzwi wewnętrzne Premium

Deklaracja właściwości użytkowych – drzwi wewnętrzne Premium

Deklaracja właściwości użytkowych – drzwi Optimo

Aprobata techniczna ITB – drzwi Optimo AT-15-6912/2016

Deklaracja właściwości użytkowych – drzwi zewnętrzne standard przylgowe pełne 78 mm, skrzydło 90 cm

Deklaracja właściwości użytkowych – drzwi zewnętrzne Thermo Wood przylgowe pełne 78 mm, skrzydło 90 cm

Etykieta CE – drzwi zewnętrzne standard przylgowe pełne 78 mm, skrzydło 90 cm

Etykieta CE – drzwi zewnętrzne Thermo Wood przylgowe pełne 78 mm, skrzydło 90 cm

Odporność na włamanie RC2 świadectwo badań – drzwi zewnętrzne Thermo Wood przylgowe szklone 78 mm, skrzydło 90 cm

Przenikalność cieplna świadectwo badań – drzwi zewnętrzne standard przylgowe pełne 78 mm, skrzydło 90 cm

Przenikalność cieplna świadectwo badań – drzwi zewnętrzne standard przylgowe pełne 78 mm, skrzydło 97 cm

Przenikalność cieplna świadectwo badań – drzwi zewnętrzne Thermo Wood bezprzylgowe szklone 90 mm, skrzydło 90 cm

Przenikalność cieplna świadectwo badań – drzwi zewnętrzne Thermo Wood przylgowe pełne 78 mm, skrzydło 90 cm

Przenikalność cieplna świadectwo badań – drzwi zewnętrzne Thermo Wood przylgowe szklone 90 mm, skrzydło 90 cm

Wodoszczelność i przenikalność powietrza świadectwo badań – Thermo Wood przylgowe szklone 78 mm, skrzydło 90 cm

KOT krajowa ocena techniczna – drzwi klatkowe

Odporność na włamanie RC3 świadectwo badań – drzwi wewnątrzklatkowe

Wodoszczelność i przenikalność powietrza świadectwo z badań – drzwi zewnętrzne bezprzylgowe szklone 90